Operat wodnoprawny – budowa stawu

Dzisiaj przybliżymy nieco temat operatu wodnoprawnego, czyli – co to jest, z czego się składa i do czego jest potrzebne. Operat ten niezbędny jest podczas realizacji inwestycji wymagających pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia takiego wymagają stawy, zbiorniki wodne i wszelkie instalacje wykorzystujące wody publiczne. Jeśli więc masz w planach inwestycję tego typu, przygotuj się na to, że trzeba będzie zlecić uprawnionemu inżynierowi, a najchętniej nam, sporządzenie operatu wodnoprawnego. Czas jego wykonania to około 1 miesiąca, liczony od chwili dostarczenia przez geodetę mapy do celów projektowych.
W zależności od tego, jakiej budowli potrzebujesz, formy operatu mogą się od siebie różnić. W przypadku niewielkich stawów, można ubiegać się jednocześnie o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę. Operat wodnoprawny ma wtedy formę uproszczoną i stanowi element projektu budowlanego. Dla większości budowli, forma operatu jest jednak następująca:
Część opisowa:

  • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód
  • opis stanu istniejącego terenu
  • opis projektowanych prac budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych
  • charakterystyka wód przeznaczonych do objęcia pozwoleniem wodnoprawnym
  • określenie oddziaływania obiektu na środowisko
  • opisy stanu prawnego nieruchomości w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód
  • dane inwestora oraz jego obowiązki wobec osób trzecich
  • obowiązki związane z eksploatacją urządzeń wodnych
  • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód.

Często, część opisowa operatu zawiera także projekt instrukcji gospodarowania wodą. Dla większych obiektów, instrukcja ta sporządzania jest w postaci oddzielnego dokumentu.
Część graficzna zawiera zazwyczaj:
Mapę sytuacyjną terenu,
Projekt zagospodarowania terenu,
Mapę sytuacyjno – wysokościową z oznaczeniem zlewni,
Profile cieków,
Przekroje projektowanych stawów lub innych budowli,
Schematy funkcjonalne i technologiczne urządzeń, których instalacja jest w projekcie,
Schematy układu urządzeń pomiarowych, znaków żeglugowych i wodnych.
Powyżej wymieniłem elementy występujące najczęściej w operatach wodnoprawnych. Obecność tych lub innych elementów zależy oczywiście od rodzaju projektowanego obiektu.
Do operatu załącza się też takie dokumenty, jak:
wyciągi z dokumentacji geotechnicznej,
wypis (lub wypis uproszczony) z rejestru gruntów,
decyzje administracyjne (np. decyzję na usunięcie drzew)
Więcej ogólnych informacji na temat budowy stawu znajdziesz w artykule: „Staw na działce – jak zacząć?„

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa

Kategorie

Meta

Brak możliwości komentowania.