Przejdź do zawartości

Biuro Projektów Brajczewski rozpoczęło działalność jako małe, rodzinne przedsiębiorstwo projektowe. Od początku specjalizowaliśmy się w projektowaniu obiektów inżynierii wodnej i w gospodarce odpadami.

Dzięki rzetelnemu i innowacyjnemu podejściu do każdego projektu i wyjątkowej zdolności Marka Brajczewskiego do racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska, nasze usługi zostały docenione zarówno przez odbiorców prywatnych, jak przez instytucje.

Z czasem, zadecydowaliśmy o rozbudowie firmy i współpracy z kolejnymi osobami, popierającymi nasze cele i chętnymi do wspólnej ich realizacji.

Czujemy się odpowiedzialni za powierzone nam zasoby środowiska. Mamy świadomość tego, że nasze działania pozostaną widoczne przez dziesiątki lat. Zlecając nam zadania inżynieryjne, masz pewność, że nasza praca koncepcyjna sięga nie tylko najbliższej przyszłości, lecz możliwie najdłuższego okresu funkcjonowania wprowadzanych rozwiązań. Działamy zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, godząc wzajemnie na siebie oddziałujące czynniki: ekonomiczne, przyrodnicze, społeczne i kulturowe.

Celem naszych działań jest przekształcanie środowiska w taki sposób, by uczynić je jak najbardziej użytecznym dla człowieka, a jednocześnie zachować pełną równowagę ekologiczną. Właściwe zagospodarowując zasoby wodne przeciwdziałamy ekstremalnym zjawiskom, takim jak susze czy powodzie. Umiejętnie postępując z wytwarzanymi przez człowieka odpadami, zmniejszamy ich uciążliwość, a gdy to tylko możliwe, nadajemy im charakter zasobów.

a

Zawsze dążymy do pełnego wykorzystania możliwości retencyjnych gruntu.Projektujemy zbiorniki wodne w celu zatrzymania wody i regulacji jej przepływu w okresach susz i powodzi.Dostrzegamy potencjał wód deszczowych i sprzeciwiamy się traktowaniu ich jako ścieku.

Dążymy do racjonalizacji wykorzystania istniejących instalacji wodnych zawsze, gdy planowana jest ich przebudowa lub stworzenie nowego obiektu. Zwiększamy efektywność składowisk odpadów poprzez wprowadzanie rozwiązań maksymalizujących wydajność procesów biologicznego oczyszczania ich zawartości, a minimalizujących wytwarzane zanieczyszczenia.

Poszukujemy możliwości wykorzystania odpadów, poprzez umiejętne projektowanie składowisk, z uwzględnieniem technik kompostowania, odzysku gazów oraz segregacji.