Staw na działce – jak zacząć?

Wiele osób trafia do nas z pytaniem o to, co trzeba zrobić, by wybudować na swoim terenie staw lub zbiornik wodny. Jaka jest procedura? Ile to trwa? Jakie pozwolenia są potrzebne? Do jakich urzędów trzeba się udać? Jakich specjalistów trzeba zaangażować?
Podejmiemy próbę stworzenia takiego „tutorialu” dla przyszłego posiadacza stawu. Zacznijmy więc… pojawia się pomysł stawu na działce…
Czego dokładnie potrzebuję?
W tym punkcie musimy dokładnie zastanowić się nad tym, czego potrzebujemy. Miejsca rekreacji? Źródła możliwości biznesowych w postaci stawu rybnego? Zbiornika przeciwpożarowego? Zagospodarowania dla nadmiaru wody na naszym terenie? A może obiektu łączącego kilka z tych funkcji? Przemyśl dobrze swoje potrzeby w tym zakresie – to podstawa do dalszych działań.
Jakie mam warunki?
Zbadaj możliwie dokładnie teren, na którym planujesz inwestycję. Dokładniejsze badania będą wymagały pomocy geodety i geologa, lecz „ogólne pojęcie” o miejscu, w którym chcesz umieścić obiekt, możesz zdobyć samodzielne. Zwróć uwagę na:
ukształtowanie terenu – zwłaszcza naturalne zadolenia,
występowanie wody – cieków stałych lub okresowych, miejsc, w których często stoi woda, miejsc podmokłych,
rodzaj gruntu – piaski i żwiry należą do gleb łatwo przepuszczalnych i prawdopodobnie trzeba będzie szukać wody niżej niż na glinach i iłach.
Pamiętaj, że wybudowanie poprawnie działającego stawu jest zadaniem wymagającym sprzyjającego ukształtowania terenu oraz dobrych warunków gruntowo – wodnych. Sprzyjające warunki do budowy stawu to takie, w których sama jego budowa (wykop i zagospodarowanie urobku) nie wymagają nadmiernych nakładów, a pozyskanie odpowiedniej ilości wody mieści się w naszym rachunku ekonomicznym.
Jak duży będzie Twój staw?
To dość istotne, gdyż jeśli planujesz budowę małego obiektu (do 30 metrów kwadratowych powierzchni lustra wody), wystarczy zgłoszenie budowy oczka wodnego. Obiekty większe jako urządzenia wodne podlegają ustawie Prawo Wodne, a jako obiekty budowlane – ustawie Prawo Budowlane. Wymagają więc Pozwolenia Wodnoprawnego i Pozwolenia na Budowę.
Dobrym pomysłem jest wyznaczenie granic stawu przy użyciu palików i sznurka – dzięki temu łatwiej wyobrazić sobie, jak zmieni się wygląd terenu, gdy zrealizujesz swój pomysł.
obrys stawu
obrys stawu
Przykład na wyznaczenie granic stawu
Znalezienie projektanta z uprawnieniami budowlanymi (i wyobraźnią).
Wiesz już, gdzie chcesz umieścić staw, masz pomysł na to, jak go zasilać, oznaczyłeś/aś go w terenie i widzisz, że pomysł warto zrealizować. Najwyższy czas skonsultować swoje przemyślenia z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia i wiedzę techniczną. Znalezienie takich osób nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Ogłoszeń w internecie jest niewiele, w innych mediach podobnie. Spadek popularności studiów inżynierskich w ostatnich kilkunastu latach zrobił swoje… Najlepiej pytać w urzędach gmin, u znajomych lub w okolicznych przedsiębiorstwach budowlanych.
W tym miejscu polecamy także nasze usługi. Przeprowadzimy Cię przez całą procedurę od początku do końca.
Decyzja o warunkach zabudowy
O tą decyzję występujesz osobiście, jako Inwestor, z odpowiednim wnioskiem do Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.
Mapa do celów projektowych terenu w skali 1:500
Mapę wykonuje uprawniony geodeta. Najlepiej znaleźć kogoś pracującego lokalnie, w pobliżu miejsca przyszłej budowy. Własnego geodetę może zorganizować projektant, lecz zazwyczaj lepszym wyjściem jest znalezienie kogoś miejscowego.
Operat wodnoprawny
Wykonuje go na ogół Projektant, któremu zlecisz pracę. W zależności od wielkości stawu lub zbiornika opracowanie może być wykonane na dwa sposoby:
Dla obiektów większych i zasilanych wodami publicznymi należy wykonać operat wodnoprawny z ewentualną instrukcją gospodarowania wodą, decyzję środowiskową i oddzielnie projekt budowlany – wykonawczy.
Dla obiektów małych (do kilkudziesięciu arów powierzchni) i bez zasilania zewnętrznego możliwe jest opracowanie tylko projektu budowlanego z elementami operatu wodnoprawnego.
Koszty tego typu opracowań zależą od kilku czynników, głównie od tego, jak „trudny” jest teren, na którym ma powstać obiekt. Przez „trudność” rozumie się ukształtowanie, warunki wodne i glebowe, bliskość innych obiektów, bliskość stref chronionego krajobrazu, itp. Istotnym czynnikiem jest też odległość (co najmniej dwukrotny dojazd).
Gdy odpowiednie opracowania są gotowe, Inwestor lub działający na podstawie jego pełnomocnictwa przedstawiciel (np. Projektant) składa je z odpowiednimi wnioskami w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania Decyzji o Pozwoleniu Wodnoprawnym, a po jej uprawomocnieniu – Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
Pozwolenie na budowę
Uzyskuje się je w Starostwie Powiatowym, podobnie jak Decyzję o Pozwoleniu Wodnoprawnym. Gdy składasz w Starostwie:
oddzielnie Operat Wodnoprawny i Projekt budowlany – wtedy wnioski o wydanie Decyzji o Pozwoleniu Wodnoprawnym i Decyzji o Pozwoleniu na Budowę składasz oddzielnie, najpierw ten pierwszy, a po wydaniu decyzji – ten drugi.
Projekt Budowlany z Elementami Operatu Wodnoprawnego – w tym przypadku oba wnioski możesz złożyć jednocześnie.
Uprawomocnienie pozwolenia na budowę
Po pokwitowaniu odbioru Decyzji o Pozwoleniu na Budowę musi minąć jeszcze 14 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jeśli w tym czasie nie pojawią się protesty, np. ze strony sąsiadów, to pozwolenie staje się prawomocne i możemy zacząć budowę. Te dwa tygodnie to dobry moment na znalezienie wykonawcy prac budowlanych, jeśli jeszcze go nie mamy.
Budowa obiektu
Odbiór według obowiązków określonych w pozwoleniu na budowę (zależne od wielkości obiektu)
Dokładne warunki odbioru obiektu określa organ wydający pozwolenie na budowę. Najczęściej wymagane jest złożenie wniosku o odbiór obiektu przez służby Nadzoru Budowlanego, który z kolei wymagał będzie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obiektu. Trzeba więc ponownie zaangażować geodetę. Niekiedy wymagane są też umowy z wojewódzkimi zarządami melioracji i urządzeń wodnych, umowy na dzierżawę urządzeń piętrzących lub pobierających i odprowadzających wodę.

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa

Kategorie

Meta

Brak możliwości komentowania.